Keriväliike etujaloissa

Suppujalkaiset ja suppuvarpaiset vievät astuessaan kavionsa kaaressa ulospäin.
(L.J FABRITIUS)

 

( L.J.FABRITIUS)