Kavion vuoleminen

Säännöllisen kavionmuodon ja jalka-asennon säilyttämiseksi on sen takia välttämätöntä, että kavio määräajan kuluttua vuollaan. Kokemus on osoittanut että kaviot on vuoltava joka 4. - 6. viikko huolimatta siitä tulevatko kengät uusittaviksi vai eivät.
Ennen vuolemista arvostellaan, mitkä kavionosat kaipaavat vuolemista ja kuinka paljon. Vuolemisen avulla kavio on muovailtava sellaiseksi, että hevosen astuessa kavion koko maapinta yht` aikaa koskettaa maata, että varpaan keskiviiva sekä edestä että sivulta katsottuna on suora, ja että kannatinpinta on suora ja leveä.
Kun vanhemman hevosen varpaan keskiviiva on taittunut, on kuitenkin sangen varovasti ryhdyttävä vuolemaan vinokavioita säännöllisiksi, etenkin jos jo on pysyviä nivel- tai jännevikoja.
Eri kavionosista vuollaan ensin antura, vuoluveitsellä poistamalla ainoastaan helposti istaantuvat jauhomaiset ja murenevat sarveisosat, koko ajan tarkoin seuraten, että anturan luonnollinen paksuus säilyy. Siinä tapauksessa, että anturassa ei ole halkeilevaa tai irtaantuvaa pintasarvea, joka laajoissa kavioissa onkin tavallista ei anturaa saa lainkaan vuolla vaan aletaan ensiksikin vuolla sädettä poistamalla ainoastaan irtonaiset sarveisosat ja puhdistamalla säteen uurrokset, muussa tapauksessa vuollaan säde viimeisenä. (L. J FABRITIUS)


Kun säteen uurrokset avaa " auki" niin niistä näkee kuinka paljon niitä voi vuolla. Säde painuu sitä ylhäältä alas katsoen ylemmäksi keskikohdastaan. Mutta niin paljoa sitä ei saa ottaa kannoilta alemmaksi että se saavuttaisi alempana olevan tason. Jos tätä yrittää aiheuttaa kaviolle parantumattoman vian.

Liiaksi ohennettu, sormella painettaessa myötenantava antura menettää holvimaisuutensa ja laskeutuu ruumiin painosta tasapohjaiseksi, vieläpä alaspäin pullistuneeksi. Tämän jälkeen seuraa seinämän kannatinreunan vuoleminen. Lyömäraudalla( kavioleikkureilla) poistetaan seinämän alapuolelta siksi paljon sarvea, että seinämä tulee anturan ulkoreunan kanssa tasan( katso edellinen kuva)
Liian pitkäksi kasvaneen kavion käsittelyssä on edullista ennen anturan vuolemista joko lyömäraudalla tai kavioleikkureilla lyhentää seinämää.

 

Sen jälkeen kun kannatinreunasta on lyömäraudalla poistettu sen verran, että uusi kannatinraeuna on varvasosasta vuollun anturan ulkoreunan tasalla, muodostetaan vuoluveitsellä tasainen kannatinpinta. Tarkkaan ottaen huomioon kavion luonnollisen koon ja vuollun kavion sopivuuden jalka-asentoon vuollaan kantaseinämät varovasti sen verran alemmiksi, että ne säännöllisen muotoisessa kaviossa jäävät kumpikin yhtä korkeiksi. Kantakulmia yhdistävä viiva (c-d) on tällöin suorassa kulmassa kavion pituushalkaisijaan (A)

 

Sivun alkuun