Kengän muovaileminen ja sovittaminen epäsäännöllisiin kavioihin

Valtaosa kengityksistä on ns. "peruskengitystä". Näin etenkin ratsuhevosilla. Sitävastoin ravihevosilla nopeuden vaatimuksen yhdistäminen tiettyyn askellajiin tuo mukaan uuden tekijän , tasapainoituksen. (ESA KARESMA)

Hevonen on kengitettävä sen rakenteen vaatimalla tavalla. (KENGITYSSEPPÄ LEHTI 2/2001,THOMAS VON THROIL)

Ei ole olemassa mitään tiettyä kaviokulma astelukua joka kävisi sellaisenaan ohjeena kaikille hevosille. Kaviokulman määräytyminen lähtee liikkeelle hevosen rakenteesta.

Lapakulman ja luitten muodostamien kulmien kautta päädytään lopuksi kavioon jonka kulma on suhteessa sama lapakulman kanssa. Jos katsotaan pelkästään vuohisen suhdetta kavioon, jonka siis tulee olla sivulta katsottuna samassa suhteessa kavion etuseinämään.

( HORSESHOEING THEORY AND HOOF CARE , LESLIE EMERY, JIM MILLER, NYLES VAN HOOSEN))

Eli vuohinen on samansuuntainen kaviokulman suhteen.

Tämä periaate on vain suuntaa antava, ei koko totuus. Lisäksi tarvitaan toinen suuntaa antava ohje hevosen rakenteesta. Eli tarvitaan lapakulman antama ohje oikeasta kaviokulmasta joka on sama kuin lapakulma.


( HORSESHOEING THEORY AND HOOFCARE, LESLIE EMERY, JIM MILLER, NYLES VAN HOOSEN )

Sivun alkuun